Journal of Financial Economic Policy (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Journal of Financial Economic Policy
Period14.02.201524.02.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1757-6385
OmfattningInternationell