Journal of Financial Intermediation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Ad-hoc referee
Period01.06.202130.06.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1042-9573
OmfattningInternationell

Nyckelord för lärar- och forskarmobilitet

  • Övrig

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning