Journal of Financial Markets (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2002
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1386-4181
OmfattningInternationell