Journal of Financial Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee
Period03.11.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift