Journal of Gender Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period05.202012.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0958-9236
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 05: Jämställdhet

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering