Journal of Human Resource Costing and Accounting (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer of Scientific Manuscript
Period05.200711.2007
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1401-338X
OmfattningInternationell