Journal of Human Resource Costing and Accounting (Tidskrift)

  • Karl-Erik Sveiby (Medlem i redaktionsråd)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period19972012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1401-338X
OmfattningInternationell