Journal of Human Resource Costing and Accounting (Tidskrift)

  • Guy Stefan Ahonen (Medlem i redaktionsråd)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20052008
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1401-338X
OmfattningInternationell