Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period05.11.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747
OmfattningInternationell