Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.01.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747