Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Kaneberg, E. Piotrowicz W.D., Listou, T., Abikova, J., Paciarotti, C., Schiffling, S., Vega, D., Adalgeirsdottir. K. (2021). The Role of Defence Organizations in the Supply Chain Network of a Pandemic Response: European Countries Dealing with COVID-19. IJHSCM -Resubmission
Period01.04.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik