Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Peer-review of article drafts.
Period2021 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747