Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period30.08.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik