Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period01.01.20092020
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
    ISSN2042-6747