Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Paper revieww
Period2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747