Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period07.2015 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2042-6747
OmfattningInternationell