Journal of Industry, Competition and Trade (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period02.01.201430.01.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1566-1679