Journal of Information, Intelligence and Knowledge (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period11.06.201301.07.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift