Journal of Information Technology in Construction (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20112016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1874-4753
OmfattningInternationell