Journal of Intellectual Capital (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period19982012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1469-1930
OmfattningInternationell