Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.201831.05.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1061-9518
OmfattningInternationell