Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.02.201920.03.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1061-9518
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning