Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1061-9518