Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.202031.12.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1061-9518
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning