Journal of International Accounting Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period26.02.2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1542-6297
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning