Journal of International Entrepreneurship (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period07.09.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1570-7385
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis