Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (Tidskrift)

  • Johan Knif (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period09.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1042-4431