Journal of Knowledge Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201713.04.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1367-3270