Journal of Law and Biosciences (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period13.11.201929.11.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2053-9711
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Digitalisering och hållbarhet inom immateriella rättigheter