Journal of Law, Finance, and Accounting (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2380-5005
OmfattningInternationell