Journal of Macromarketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Call for Papers. Special Issue on China and Chinese Communities
Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift