Journal of Management Inquiry (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.2019 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1056-4926

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis