Journal of Managerial Psychology (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.201531.12.2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0268-3946
OmfattningInternationell