Journal of Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period02.09.201204.09.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0267-257X