Journal of Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.05.201230.05.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0267-257X