Journal of Marketing Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Journal of Marketing Management
Period01.09.201302.09.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0267-257X