Journal of Military and Strategic Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Managing responsiveness in supply chain when preparing
the safety and security
for demands for increased safety and security
in developed countries
Period08.04.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1900-6586

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik