Journal of Political Economy Microeconomics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period04.2024 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2832-9368
OmfattningInternationell