Journal of Product and Brand Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Special issue on heritage
Period2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift