Journal of Public Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.03.201214.05.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift