Journal of Purchasing and Supply Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period23.08.201310.09.2013
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift