Journal of Purchasing and Supply Management (Tidskrift)

    Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

    Period14.02.201216.03.2012
    Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift