Journal of Relationship Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20062010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1533-2667
OmfattningInternationell