Journal of Retailing and Consumer Services (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Journal of Service Theory and Practice
Period01.01.202431.12.2024
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0969-6989
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning