Journal of Retailing and Consumer Services (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewing manuscripts
Period2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0969-6989