Journal of Retailing and Consumer Services (Tidskrift)

Piotrowicz, W. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0969-6989