Journal of Retailing and Consumer Services (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period26.09.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0969-6989
OmfattningInternationell