Journal of Service Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Special issue in the Journal of Service Management: Co-creating Service Experience

Special issue guest editor
Period20132015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1757-5818
OmfattningInternationell