Journal of Service Management (Tidskrift)

Strandvik, T. (Redaktör)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Journal of Service Management

Special Issue: Innovative Service Perspectives
Vol. 24, No. 5, 2013

Guest editor of Special Issue
Period2012 - 2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1757-5818