Journal of Service Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Journal of Service Management

Special Issue: Innovative Service Perspectives
Vol. 24, No. 5, 2013

Guest editor of Special Issue
Period20122013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1757-5818