Journal of Service Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20122017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1757-5818